ISZ Rekrutacja KSAP

Aktualności

W dziale Aktualności zamieszczane są informacje o organizacji postępowania rekrutacyjnego do KSAP oraz o zmianach w serwisie.

W razie jakichkolwiek problemów można się kontaktować e-mailowo i telefonicznie:
(022) 60 80 128/ 130
rekrutacja (at) ksap.gov.pl

Planowany terminarz rekrutacji 2019

Przyjmowanie dokumentów
2 stycznia 2019 r. (środa) – 15 lutego 2019 r. (piątek)
decyduje data stempla pocztowego


I etap
test wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności
9 marca 2019 r. (sobota)

Elementem pierwszego etapu rekrutacji jest również ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Ankieta ta wypełniania jest przez Kandydatów jeszcze na etapie zgłoszenia do rekrutacji za pomocą internetowego systemu zgłoszeń.

II etap
sprawdzian znajomości języka obcego
badanie profilu motywacyjnego
29 – 30 marca 2019 r. (piątek - sobota)

III etap
ocena zintegrowana
6 – 24 maja 2019 r. (poniedziałek - piątek)

IV etap
rozmowy kwalifikujące
10 – 13 czerwca 2019 r. (poniedziałek - czwartek)

Internetowy System Zgłoszeń będzie czynny
od 2 stycznia 2019 r. (środa)
do 15 lutego 2019 r. (piątek)


Data publikacji: 7 grudnia 2018 r.