Aktualności

W dziale Aktualności zamieszczane są informacje o organizacji postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz o zmianach w serwisie.

W razie jakichkolwiek problemów można się kontaktować e-mailowo i telefonicznie:
(022) 60 80 128/ 130/ 131/ 105
postepowanie@ksap.gov.pl

Informacja

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2021 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w 2021 roku postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, nie będzie przeprowadzane.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Data publikacji: 29 grudnia 2020 r.

Informacja

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).

Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2

W związku z powyższym, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego zostały odesłane uczestnikom na adres kontaktowy, podany w formularzu zgłoszenia, a opłaty za udział w postępowaniu zwrócone na wskazane za pośrednictwem poczty elektronicznej konta.

Data publikacji: 29 maja 2020 r.

Informacja

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).

Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2

Data publikacji: 18 maja 2020 r.

Informacja

W dniu 14 maja 2020 r. Sejm ostatecznie przyjął ustawę, w której odwołuje się przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48). Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 klikając ten link opuścisz bieżącą stronę

Data publikacji: 15 maja 2020 r.

Informacja

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Serwisie Służby Cywilnej, na etapie prac parlamentarnych znajduje się projekt ustawy (Druk nr 344), w którym odwołuje się przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 46). Projekt ten przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Będziemy informować o dalszych losach tego projektu. Prosimy śledzić bieżące komunikaty na naszej stronie internetowej i w Serwisie Służby Cywilnej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data publikacji: 28 kwietnia 2020 r.

Informacja

Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku wynosi 520,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 16.01.2020 r. poz. 71).

Data publikacji: 17 stycznia 2020 r.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, zgodnie z którym wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego została obniżona do 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Data publikacji: 15 stycznia 2020 r.

Informacja

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 roku odbędzie się w dniu
27 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.


UWAGA!
Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej.
Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem - konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny.
Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia - należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).Data publikacji: 15 stycznia 2020 r.

Informacja

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Informacja

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1552) ogłasza się, co następuje:
Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 roku odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.