Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej


Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktów prawnych, na podstawie których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej tj. z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.)) dalej zwaną ustawą o służbie cywilnej oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218 poz. 1695) dalej zwanym rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.


TERMIN I TRYB ZGŁOSZENIA DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się w okresie od 1 stycznia do dnia 31 maja.
Prawidłowe i kompletne zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego obejmuje formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora generalnego oraz dowód wniesienia opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgłoszenie składa się bezpośrednio w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej albo drogą pocztową pod adresem:
    Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
    ul. Wawelska 56
    00-922 Warszawa
z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”.
W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania zgłoszenia w placówce pocztowej.

Opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na konto Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z adnotacją "postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - 2015 rok".
Numer konta, na które należy wnieść opłatę jest przypisywany indywidualnie i generowany automatycznie przez system po założeniu konta w Internetowym Systemie Zgłoszeń.
Zgodnie z  § 20 ust. 1 rozporządzenia wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł, zatem opłata za przystapienie do postępowania kwalifikacyjnego w 2015 r. wynosi 612,50 zł.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU

Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem.
Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie ogłasza dyrektor KSAP w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP (http://bip.ksap.gov.pl/) . Informację ogłasza się również w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/).

MIANOWANIE

Zgodnie z art. 48 ustawy o służbie cywilnej mianowań dokonuje się w ramach limitu mianowań urzędników służby cywilnej, określonego w ustawie budżetowej. Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania. Ustalenie miejsca uprawniającego do mianowania następuje po uwzględnieniu liczby mianowań absolwentów KSAP.
Zgodnie z ustalonym w ustawie budżetowej na 2015 r. limitem mianowań na urzędnika służby cywilnej, mianowanych może zostać 200 osób.

 
 
Liczba kont w systemie: 1147
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.