pl gb fr

 

bip

 

bip

KSAP XX lat

Konferencja NISPAcee

Patroni KSAP

Album KSAP

Ryszard Kaczorowski

Dyskusja na temat przyszłości KSAP

 

DISPA

SENSE

Akademia Partnerstwa Wschodniego

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Biuletyn KSAP

International Newsletterstudia podyplomowe

Pełna wersja filmu już dostępna!

 

pksc rekrutacja ksap eksap szkolenia isrns praca w KSAP bip Stowarzyszenie Absolwentów KSAP facebook fanpage KSAP club francophone policy papers bip

 

 

 

studia podyplomoweszkolenia

  Drukuj

Kariera w administracji publicznej

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom znakomity początek w rozwoju ich profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Szkoła umożliwia im płynne wejście w jej struktury oraz szansę pięcia się po drabinie awansów zawodowych. Zyskują szybko pozycję urzędnika mianowanego, a to oznacza stabilne i bezpieczne zatrudnienie. Rozpoczynają karierę zazwyczaj już od pozycji starszego specjalisty, a często od głównego specjalisty. W wyniku awansów niektórzy uzyskali nawet stanowiska dyrektorów departamentów, czy dyrektorów generalnych w wielu ministerstwach, a część pełniła albo pełni funkcję podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu, czy ministrów.

Absolwenci KSAP (1100 osób od 1990 r.) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych.

Po uzyskaniu dyplomu, większość absolwentów pozostaje w kontakcie ze Szkołą. Uczestniczą w ważnych wydarzeniach. Niektórzy, po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego, powracają do KSAP jako wykładowcy. Prowadzą zajęcia i warsztaty problemowe. Działa także Stowarzyszenie Absolwentów KSAP. Absolwenci Szkoły podkreślają, że więzi środowiskowe wykształcone w KSAP są bezcenne w kontaktach zawodowych. Ułatwiają im rozwiązywanie problemów wymagających współdziałania. Poza tym, wielu absolwentów pozostaje w kontakcie ze Szkołą, ponieważ uczestniczy w systemie kształcenia ustawicznego, które prowadzi KSAP.

 
 

Absolwenci KSAP:

Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego:
“KSAP pozwala kompleksowo i w krótkim czasie poznać mechanizmy, które rządzą administracją. Znając zasady funkcjonowania tej maszyny, można stosunkowo szybko wdrożyć się i realnie wpływać na to, by jeszcze sprawniej działała. KSAP zapewniła mi wszechstronne przygotowanie z zakresu prawa i procedur, wartościowe staże. Ukończenie jej dało mi wszystkie potrzebne do pracy narzędzia. Absolwenci KSAP są wartościowymi pracownikami, więc szybko dochodzą do wysokich stanowisk w administracji. Wielu z nich to także moi znajomi, zatrudnieni w instytucjach, z którymi obecnie współpracuję. Profesjonalizm nabyty w KSAP jak i wzajemna sympatia wymiernie przekładają się na jakość tej współpracy.”
 
Władysław Stasiak – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji :
“Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dała mi bardzo wiele. Po pierwsze, dała rzetelną rzec by można – dobrze skomponowaną wiedzę. Po drugie – uczyła jak ją stosować przy wykorzystaniu doświadczeń krajów o sprawnej praworządnej administracji. Po trzecie – uczyła wytrwałości i nastawienia na rozwiązywanie problemów. Po czwarte zaś – uczyła szacunku dla swojego państwa i odpowiedzialności za pracę w jego służbie.”
 
Dr Robert Kupiecki - ambasador RP w Waszyngtonie :
“KSAP do dla mnie przede wszystkim proces formowania dla służby państwowej, idący w parze z solidną edukacją i zdobywaniem umiejętności praktycznych. Ukończenie szkoły oznaczało znalezienie się w, rosnącej z roku na rok, apolitycznej profesjonalnej grupie ludzi podobnie myślących o państwie i pracy dla niego.”
 
Agnieszka Kaźmierczak - dyrektor ds Horyzontalnych i Audytu w Agencjach (Dyrekcja Generalna Audyt Wewnętrzny) w Komisji Europejskiej :
“W Szkole spotkałam ludzi, z którymi da się - bez wielkich słów i politycznych haseł ale konkretnie i profesjonalnie - porozmawiać o tym jak można lepiej zarządzać sprawami publicznymi. Nawet, a może zwłaszcza, gdy mamy różne opinie. KSAP pozwolił mi spojrzeć na administrację z lotu ptaka, ale równocześnie kończąc Szkołę wiedziałam, czym chcę się zajmować (kontrola i audyt), bo nie można być urzędnikiem od wszystkiego.”
 
Wojciech Kijowski - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości :
“KSAP dał mi osnowę, na której mogłem budować marzenie o apolitycznej służbie publicznej. Ciągle jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czy to tylko utopijna mrzonka, której dałem się uwieść, czy też realny cel do osiągnięcia.”

 

 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa , tel. 48 22 608 01 00, fax: 48 22 608 02 73 , e-mail: info@ksap.gov.pl

Nie pamiętasz hasła?